Nowagruppen växer med Habermax

Nowa köper 25 procent av analysföretaget Habermax och har en option att förvärva ytterligare 24 procent. Habermax arbetar med undersökningar och analyser för att skapa insikter som bland annat ligger till grund för sina kunders marknadskommunikation, varumärkesstrategier och affärsutveckling. Habermax kompletterar och förstärker Nowagruppens fullserviceerbjudande.

Berättelsen om Nowagruppen tar sin början 2005 då mediebyrån Meko, PR-byrån Kom Loss och så småningom reklambyrån Alsterlund gick samman med en gemensam vision; att integrerad kommunikation är vägen fram för framgångsrik kommunikation. Idag, 12 år senare, är Nowa Kommunikation fortfarande moderbolag men koncernen har vuxit rejält de senaste åren och vi kan idag välkomna ännu ett företag till gruppen – Habermax.

Habermax är ett analysföretag som arbetar med att ta fram insikter som ligger till grund för kunders marknadskommunikation, varumärkesstrategier och affärsutveckling. Habermax har 3 anställda och leds av Martin Medrek.

– Det klickade direkt mellan oss och Nowa Kommunikation. Nowas vision om integrerad kommunikation ligger helt i linje med Habermax erbjudande. Vår kompetens, att kunna leverera analyser och insikter om våra uppdragsgivares varumärke och målgrupper, är en viktig del i att kunna tränga igenom i en alltmer komplex omvärld, säger Martin Medrek.

Därmed ingår sju företag i gruppen och den totala omsättningen landar på cirka 200 miljoner kronor. De övriga företagen inom gruppen är:

Koncept- och varumärkesbyrå Gappio, design och konceptbyrån Compañeros, Nobilis som erbjuder verktyg för att samla allt arbete med digitala annonser och trycksaker, Stillback som erbjuder fysisk kommunikation genom inredning, exponering och event. ADV – som skapar och producerar unika installationer för scen och event samt Beamon Fosbury – som arbetar med strategiskt sponsorskap.

– Det är få andra byråer som har lika stor bredd som vi i Nowagruppen. I våra affärsområden och bolag finns specialister inom allt från PR och medierådgivning till inredning, marknadsanalys och digital specialistkompetens. Vår styrka är vår bredd och att vi med all vår djupa specialistkompetens kan erbjuda våra kunder en helhet i sin kommunikation, säger Anders Wallqvist, VD på Nowa Kommunikation.
 

 
 

Anders Wallqvist

VD
Nowa Kommunikation
anders.wallqvist@nowa.se
031-712 73 01

Martin Medrek

VD och analysansvarig
Habermax
martin.medrek@habermax.se
073-686 00 29