Nyhetsbyrån Finwire blir en del av Nowagruppen

Nowagruppen övertar Pegroco Invests ägande i den nordiska nyhetsbyrån Finwire AB. Därigenom blir Finwire en del i Nowagruppen och Pegroco blir samtidigt ny delägare i kommunikationskoncernen Nowagruppen.  Initialt innebär det att Pegroco äger 15% av Nowagruppen och att Nowagruppen i sin tur äger ca 22% i Finwire. Både Pegroco och Nowagruppen erhåller genom affären även teckningsoptioner som gör att de kan öka sitt ägande i respektive företag. Förutom att Finwire är  en mycket välmeriterad nyhets, - och contentbyrå kan de på flera olika sätt samarbeta med övriga bolag i koncernern  genom t ex IR-erbjudanden, content, skribentarbete och ekonomiska analyser. 

Genom det här avtalet kan vi nu skapa ett kluster inom området kommunikation och Nowagruppen blir ett starkt nav genom sin breda kompetens och förmåga att växa genom förvärv.
- Victor Örn, VD Pegroco Invest AB.

Vi har under 10 år gått från 1 till nu 12 bolag och har de senaste två åren arbetat på att ha en enda kultur, en modell, en struktur och ett erbjudande, Med Pegrocos och Finwires inträdeär vi snart redo att ta oss an marknaden med ett ännu starkare grepp. Vi tänker långsiktigt och resan har precis börjat.
- Anders Wallqvist, Koncernchef Nowagruppen.

Pegroco Invest (www.pegocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 12 portföljinnehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Finwire AB är en nyhetsbyrå inriktad mot finansiell och affärsinriktad information. Finwire har kontor i Göteborg, Stockholm och Köpenhamn. Med målsättning att öppna fler kontor i Norden är Finwire därmed på väg att bli en stark nordisk aktör inom området.

Nowagruppen med kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo och Visby har idag ca 65 medarbetare och en samlad omsättning om ca 170 mkr under 2018. Nowagruppen består sedan tidigare av moderbolaget Nowa Kommunikation verksamt inom mediarådgivning och digital kommunikation, koncept- och varumärkesbyrån Gappio, event- och designbyrån Stillback, analys- och insiktsspecialisterna Habermax, idé- och produktionsbyrån ADV, reklambyrån Tre art med business to business inriktning, Nowadays film och ljud, strategisk PR Nowa Empower samt kommunikationsbyrån DNA Agency.

Digi Nowa