Nowa Empower tar plats i globalt PR-nätverk

Det globala PR-nätverket PR World Alliance (PRWA) expanderar och har valt Nowa Empower som representant för de nordiska marknaderna. PRWA utökar även organisationen med PR-företagen Denterlein, Boston, USA och XCOM i Sao Paolo, Brasilien.

Våra tre senaste partners, Denterlein, XCOM and Nowa Empower i USA, Brasilien och Sverige placerar vårt nätverk på kartan i ett större geografiskt område.  Allt i syfte att ge våra medlemsbyråer och deras kunder mervärde vad gäller bredd och kunskap inom kommunikationsområdet. Vi välkomnar dessa starka oberoende byråer till vårt nätverk.
- Marianne van Barneveld, president PRWA

Detta ger oss en stor möjlighet att kunna verka på en internationell marknad genom våra nya partners i nätverken. Det är ytterligare en styrka som vi kan erbjuda våra kunder. Att bli invalda i PRWA är en av de möjligheter vi fått tack vare fusionen tidigare i år när vi startade Empower genom förvärv av Comvision och Long Tall Sally.
- Anders Wallqvist, Koncernchef Nowagruppen.

För mer info, kontakta Anders Wallqvist koncernchef Nowagruppen

anders@nowa.se

Tel: 0707 - 22 08 42

PR World Alliance är ett internationellt nätverk bestående av särskilt utvalda fristående PR-företag, kända för att leverera resultat av högsta kvalitet på sina marknader. Nätverket erbjuder strategisk kommunikationsrådgivning inom såväl PR som Public Affairs, finansiell information, sociala medier etc. För mer information, besök PRWorldAlliance.com.

Digi Nowa